Annex landbouwgewassen (alle teelten) 2022

 

Geldig vanaf 1-1-2022

Categorie 1
Nationale Annex 
(geen ontheffing mogelijk voor gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal)

Categorie 2
(ontheffingsaanvraag nodig indien gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt wordt)

Categorie 3
(algemene ontheffing voor gangbaar uitgangsmateriaal)

Aardappel:
Alle subgewassen (uitgezonderd zetmeelaardappelen)

Granen:
Boekweit
Haver
Spelt 
Wintergerst
Winterrogge
Wintertarwe
Wintertriticale

Zomergerst

Groenbemesters:
Alexandrijnse klaver
Bladrammenas
Gele mosterd
Incarnaat klaver
Japanse haver
Perzische klaver
Phacelia
Zomerwikke

Grassen:
Beemdlangbloem1
Engels raaigras
Gekruist raaigras1
Italiaans raaigras
Rietzwenkgras
Timothee gras

Voedergewassen:
Lupine - blauw1
Luzerne
Maïs (snij- en korrel-)
Rode klaver
Suikerbieten
Wintererwten
Witte klaver
Zonnebloem (overig)

Mengsels:
Alle mengsels met gewassen van categorie 1 en  met gewassen  van categorie 2 waarvan de  rassen biologisch beschikbaar zijn.

Aardappel:
 Zetmeelaardappelen3


Granen
Zomertarwe

Grassen:
Festulolium
Westerwolds raaigras

Voedergewassen:
Esparcette
Voederbieten2
Winterwikke2
Zomererwten
Zomerveldbonen

Granen:
Durumtarwe
Zomertriticale
Zomerrogge
Sorghum

Groenbemesters:
Bladkool/Bladraap/Raapzaad
Bladrogge
Daikon (tillage radish)
Ethiopische mosterd
Gingelikruid
Malva
Serradelle

Grassen:
Hardzwenkgras
Kropaar
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras

Voedergewassen:
Lupine, geel, wit
Soja
Stokslaboon voor
    mengteelt (landbouw)3
Winterveldbonen


Overige gewassen:
Bloemenmengsels voor
    akkerranden
Deder (huttentut)
Duizendblad
Grote pimpernel
Hennep
Koolzaad
Honingklaver
(Moeras)rolklaver
Ondergrondse klaver
Squarrosum klaver
Wondklaver
Paardenbloem
Smalle weegbree
Vlas
Wilde Cichorei
Wilde peterselie
Zonnebloem
      (als snijbloemen)

Dit (sub)gewas is van categorie 2 naar categorie 1 gegaan omdat het aanbod is toegenomen of voldoende bleek te zijn.
Dit (sub)gewas is van categorie 3 naar categorie 2 gegaan omdat er biologisch aanbod beschikbaar is.
3 Dit is een nieuw subgewas.Voor meer informatie over de Annex kunt u contact opnemen met Bionext.